Bezpečnostní informace - GDPR

Veškeré osobní údaje (zejména pak jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou shromažďovány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků slouží výhradně pro vnitřní potřebu provozovatele internetového obchodu za účelem úspěšného splnění smlouvy a neposkytujeme je třetím osobám vyjma nezbytných údajů dopravci pro zajištění bezproblémového doručení zboží.

Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití, data nejsou sdílena třetími osobami. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po uzavření objednávky a splnění kupní smlouvy. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.

Při nakupování v obchodě se můžete ale nemusíte zaregistrovat. Při objednávce nebo registraci je nutné poskytnout následující informace o Vás:

   jméno a příjmení, přesná adresa včetně země (resp. Adresa, která mě být uvedena na faktuře)

   Vaše e-mailová adresa (slouží k Vaší identifikaci v systému a ke komunikaci s Vámi)

   volitelně další adresy (pokud si přejete doručit zásilku na jinou adresu než je fakturační)

   telefonní číslo (pro rychlejší kontakt s Vámi především pro dopravce při doručení)

   nakupujete-li jako firma / živnostník, navíc: obchodní název, IČO a DIČ (pro vystavení faktury a správné zaúčtování).

Provozovatel internetového obchodu ART-WOODEN TOYS prohlašuje, že Vaše osobní údaje budou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (dodání zboží) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby učiněnou bankovním převodem.